Stichting De Kringloper

 


Doelstelling
De afgelopen jaren is er een tweede, steeds belangrijker doelstelling bij gekomen. Door uitbreiding van activiteiten is het aantal mensen dat binnen de stichting actief is, enorm toegenomen. Daaruit is de doelstelling voortgekomen om loonvormende arbeid te scheppen. Enige jaren geleden is er een derde doelstelling toegevoegd: mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt te helpen deze afstand te overbruggen, o.m. door vormende activitieiten. De laatste doelstelling wordt verwezenlijkt via de stichting KANS (Kringloper Arbeidstoeleiding Nieuwe Stijl).

Organisatie
De Kringloper is een stichting. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de directeur van Saver. De dagelijkse leiding binnen de stichting berust bij de directeur.
De organisatie kent iets meer dan 100 medewerkers, van wie de helft in loondienst. Er is samenwerking met o.a. SDW, WVS, GGZ, Reclassering, Bureau Halt, St. Samen Werken, Amarant en diverse gemeenten.
De Kringloper heeft naast de exploitatie van drie kringloopwarenhuizen een centrum voor arbeidstraining (KANS) ontwikkeld, dat in een aparte stichting is ondergebracht. Inmiddels is De Kringloper dan ook erkend leerbedrijf op gebied van logistiek, administratie, detailhandel en witgoedreparatie.

Vestigingen
De Kringloper heeft heel West-Brabant (tot Breda) en een deel van Zeeland als werkgebied.
Kringloopwarenhuizen zijn er in Etten-Leur, Roosendaal en Bergen op Zoom, het centrum voor arbeidstraining (KANS) is gevestigd bij het kringloopwarenhuis in Roosendaal. In Bergen op Zoom is de locatie voor het afgeven van goederen de milieustraat.

Koepels
De Kringloper is aangesloten bij de Branchevereniging van Kringloopbedrijven in Nederland (BKN) en bij de Stichting KringloopBedrijven (SKB).

Vrijwilligers
Binnen De Kringloper heeft de vrijwilliger altijd een aparte positie ingenomen. De stichting is in het verleden door vrijwilligers opgericht en nog steeds is binnen de stichting een groep vrijwilligers actief. Naast deze vrijwilligers is ook een aantal mensen actief in het kader van zgn. sociale activering. 

Garantiebepalingen elektrische/electronische apparaten.
Op alle witgoedapparaten geldt standaard 1 jaar garantie, mits anders aangegeven.
Gestreefd wordt naar garantieopvolging binnen 48 uur.
Aanspraak op garantie vervalt bij ondeskundig of moedwillig verkeerd gebruik, niet naleven van de gebruikersvoorschriften, achterwege laten van normale schoonmaak cq onderhoudswerkzaamheden en als door klant of een derde is gesleuteld aan het apparaat cq onderdelen zijn vervangen.
De garantieverlening geldt binnen het verzorgingsgebied (de gemeenten Bergen op Zoom. Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen,  Steenbergen, Woensdrecht, Zundert) cq een straal van 15 km rond de vestiging waar het apparaat is gekocht.(Kijk in de winkel voor andere opties). 
Bij eventuele reparatie is er altijd een garantie op onderdelen van 3 maanden (ongeacht of daarmee het jaar wordt overschreden)
Is reparatie niet mogelijk, dan vindt omruil voor een gelijkwaardig apparaat plaats.
Bij electronische en andere apparaten bestaan aparte garantiebepalingen. Deze zijn in de winkels te lezen. Informeer ernaar bij de verkopers. 

Excursie
Net als anderen zijn wij van De Kringloper trots op ons bedrijf. Wij verstrekken daarom graag aan alle belangstellenden alle mogelijke informatie. Het is zelfs mogelijk om in goed overleg een rondleiding binnen De Kringloper te krijgen. Neem daarvoor gerust contact met ons op.

Contact

Stichting De Kringloper
Roosendaal
Website: www.kringloper.nl/

 

Aanbiedingen

Winkels, horeca en bedrijven