Roosendaals Gehandicapten Platform

 

DOELSTELLING

De doelstellingen van RoGeP voor het jaar 2016 zijn de volgende

Stimuleren, organiseren, activeren en onderhouden van overleg tussen doelgroepen en instellingen die zich bezig houden met of belangstelling hebben voor mensen met een handicap en of beperking en om integratie in de maatschappij te bevorderen c.q. te verbeteren.

Dit doen we door:

- Periodiek overleg met het college B & W van de gemeente   Roosendaal

- Informatie verstrekken aan de Raad voor het Sociale Domein.

- Invoering en promotie het Roosendaals Toegankelijkheids Symbool.

- Controle van verstrekte RTS Symbool.

- Voorlichting geven op basisscholen (omgaan met een handicap).

- Contacten onderhouden met de plaatselijke politieke partijen.

- Contacten onderhouden met de plaatselijke en regionale pers.

- Contacten onderhouden met landelijke organisaties die werkzaam zijn voor mensen met   een beperking.

- Adviseren aan bouwkundige organisaties.

- Periodiek overleg met RoGeP bestuur (afgevaardigden vanuit de doelgroepen

Contact

Roosendaals Gehandicapten Platform
Roosendaal
tel: 0165 - 571352
e-mail: info@rogep.nl
Website: www.rogep.nl/index.html

 

Aanbiedingen

Winkels, horeca en bedrijven